page_banner05

Bedriftskultur

Kjernebedriftskultur

Selskapets visjon

bærekraftig virksomhet, merkevare Centennial business

Kvalitets- og servicepolicy

Kvalitet først Kundetilfredshet Kontinuerlig forbedring Excellence.

Kjerne bedriftskultur

henrettelsen av militæret, familiens varme, læringsatmosfæren på skolen, og læringen og praktiseringen av den tradisjonelle kinesiske kulturen for barnslig fromhet.

Yu Huang tre filosofi

Tre filosofier:konsentrere seg om konsentrasjon

Tre flittige filosofi: flid, flid, sparsommelighet og flid

Ttre stole på filosofi: seier avhenger av dyd og visdom avhenger av læring

Bedriftskonsept

HSF retningslinje: omfattende miljøvern, overholdelse av liv og sikkerhetsproduksjon

Kjerneverdier: lojalitetslæring, takknemlighet, innovasjon, hard kamp, ​​hardt arbeid